Om

Kärnkraft är dyrt

Allmänheten subventionerar massivt kärnkraftsindustrin och kommer att fortsätta att göra det eftersom regeringen har garanterat priset på el producerad från nya kärnkraftverk.

Kärnkraften är smutsig

Det finns fortfarande ingen säker, långsiktig lösning för att lagra radioaktivt kärnavfall och ändå vill förespråkarna producera mer utan någon lösning i sikte.

Kärnkraft är farligt

Förutom avfallet så kan kärnkraftsproduktion leda till cancerkluster och katastrofer eller olyckor. Även små mängder strålning kan vara skadligt.

Spridning av kärnvapen

Kärnkrafts- och kärnvapenindustrin delar en gemensam teknisk grund och är till en ömsesidig nytta.

Alternativ

Förnybara energikällor är ett tydligt alternativ till kärnkraft. Om miljarder skulle investeras i att utveckla dessa tekniker istället för att subventionera kärnkraftsindustrin, skulle vi snart kunna ha tillräckligt med säkra och rena energikällor från förnybara energikällor samtidigt som vi skapar tusentals nya jobb.